regulamin

MODRY REGULAMIN:

§ 1. Zasady ogólne.

1.Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej, pod adresem: https://modryganek.blog/cennik/

2. Doba noclegowa 15.00-11.00, a w okresie wakacyjnym 16.00-10.00, chyba, że uzgodniono z Gospodarzami inaczej.

3. Cisza nocna 22.00-7.00. Dotyczy głośnych zachowań, mogących przeszkadzać innym domownikom – bieganie, skakanie, głośne rozmowy, muzykowanie itp, chyba, że uzgodniono z Gospodarzami inaczej (np. pobyt na wyłączność z imprezą urodzinową, Sylwester itp.)

4. Na terenie obiektu znajduje się bezpłatny, niestrzeżony parking dla Gości oraz dostęp do Wi-Fi.

5. Na terenie gospodarstwa odpady są segregowane. Informacji udzielają Gospodarze.

6. Zakaz używania otwartego ognia obowiązuje na terenie wszystkich budynków gospodarstwa i w ich obrębie.

7. Na terenie obejścia mieszkają nasze dwa duże psy. Są przyjazne, ale zdarza im się głośno szczekać. Są dobrze usposobione do dzieci i bezpieczne, ale przy małych dzieciach, które mogą pociągnąć za ogon, uszy, wymagają nadzorowanego kontaktu, który należy do obowiązku rodzica.

8. Nie przyjmujemy w gościnę psów. Bez wyjątków. Chyba, że chcesz, aby Twój piesek stał się obiadem naszych. Przyjazd z innym, małym zwierzęciem – kotem, gryzoniem, patyczakiem etc. wymaga uzgodnienia z Gospodarzami, dotyczy wyłącznie pokoju szałwiowego i jest obarczony jednorazową opłatą 50 zł oraz kaucją zwrotną, wysokości 200 zł. Nasze psy nie żywią się kotami, żyją z nimi w zgodzie.

9. Pokoje są zamykane. Komplet kluczy zapasowych mają Gospodarze. Zgubienie klucza od pokoju jest obarczone opłatą 50 zł z uwagi na wysoki koszt dorabiania kluczy do starych zamków.

10. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie swoich Gości, w tym za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obejścia, czy samochody pozostawione na parkingu należącym do obiektu Gospodarzy.

11. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia powstałe na terenie obiektu w wyniku ich działalności i działalności osób za które odpowiadają (dzieci). Powstanie zniszczeń powinno być zawsze niezwłocznie zgłoszone Gospodarzom.

12. W razie stwierdzenia zniszczeń w pokoju lub na terenie obiektu, których gość nie zgłosił Gospodarzom, zostanie on obarczony opłatą za szkody, a rachunek za zniszczenia zostanie wysłany na adres widniejący na koncie bankowym, z którego został opłacony zadatek.

§ 2. Zasady rozliczeń, rezerwacji i rezygnacji

1. Rezerwacja jest wiążąca od momentu otrzymania przez Gospodarzy lub pośrednika zadatku.

2. Warunki ujęte podczas sporządzania oferty są wiążące. Oznacza to, że brak informacji o specjalnej diecie podczas sporządzania rezerwacji, skutkuje brakiem specjalnej diety podczas pobytu. Dotyczy to sposobu żywienia, ilości osób, ilości posiłków – chyba, że w trakcie rezerwacji uzgodniono, że szczegółowa ilość posiłków, zostanie określona na miejscu.

3. Zadatek jest bezzwrotną opłatą wysokości 40% wartości rezerwacji i w przypadku rezygnacji z pobytu poniżej 30 dni przed datą rozpoczęcia wypoczynku, nie jest zwracany. W przypadku rezygnacji z pobytu powyżej 30 dni, zwracana jest połowa wpłaconego zadatku, pod warunkiem zapełnienia przez Gospodarzy terminu, który został zwolniony rezygnacją.

4. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu, który jest każdorazowo załączany gościom do wiadomości zwrotnej na zapytanie rezerwacyjne, oraz dostępny na stronie internetowej pod adresem: : https://modryganek.blog/regulamin/

5. Gość zobowiązany jest do wpłaty pozostałej kwoty, wynikającej z rezerwacji, w dniu przyjazdu gotówką, lub przelewem.

6. Ewentualne usługi dodatkowe, nie ujęte w rezerwacji, rozliczane są przed końcem pobytu, najpóźniej w dniu wyjazdu, w formie gotówkowej.

§ 3. Zasady korzystania z wyżywienia

1. Wyżywienie jest oferowane w dwóch wariantach – pełne wyżywienie oraz wybiórcze posiłki.

2. Opcja pełnego wyżywienia obejmuje: śniadanie oraz dwudaniową obiadokolację. Pobyt zaczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.

3. Standardowo podawane są posiłki jarskie, czyli dania bezmięsne, ale nie wyłączające ryb. Dieta wegetariańska (bezmięsna i bezrybna) i wegańska (bez produktów odzwierzęcych, w tym nabiału, jaj, miodu), są przygotowywane według standardowego cennika, po zgłoszeniu przez gościa takiej diety najpóźniej 3 dni przed przyjazdem. Inne rodzaje żywienia wyceniane są indywidualnie (np. dieta ograniczająca spożycie glutenu) w momencie uzgadniania rezerwacji. Brak zgłoszenia innej diety niż wymienione powyżej w momencie składania rezerwacji, skutkuje brakiem możliwości przygotowania takiej diety.

4. Z uwagi na brak wykształcenia dietetycznego i doświadczenia, Gospodarze nie podejmują się gotowania według ścisłych zaleceń lekarskich, przy alergiach i schorzeniach zagrażających życiu lub znacznemu pogorszeniu zdrowia (np. w przypadku celiakii).

5. Kawa i herbata do posiłków i pomiędzy nimi, są wliczone w cenę pobytu.

6. Posiłki wydawane są o określonych porach. Informacja na temat godzin wydawania posiłków jest umieszczona w widocznym miejscu.

7. Przesunięcie pory wydawania posiłku wymaga każdorazowego uzgodnienia z Gospodarzami.

8. Posiłki nie są porcjowane i podawane są w formie bufetu.

9. Wynoszenie z posiłku porcji na później traktowane jest jak dodatkowy posiłek i będzie obarczone dodatkową opłatą.

10. Gospodarze decydują o podawanych potrawach, starając się przygotować najlepsze posiłki. Nie są jednak w stanie zaspokoić indywidualnych gustów, przyzwyczajeń kulinarnych i oczekiwań wszystkich gości. Prosimy przypomnieć sobie, że Gość jest gościem u Gospodarzy i podobnie jak w gościach może zjeść, co Gospodarz z sercem przygotował lub odmówić (co nie zwalnia gościa z opłaty za posiłek, który był dla niego przygotowany).

§ 4. Zasady społecznie.

1. Głośne słuchanie muzyki nie przystoi na terenie całego gospodarstwa. Polecamy śpiew ptaków i kontemplację natury. Jeśli musisz słuchać muzyki, użyj słuchawek.

2. Palenie tytoniu jest możliwe jedynie w miejscu wyznaczonym przez Gospodarzy.

3. Palenie ognisk w miejscach niewyznaczonych jest zabronione.

4. Spożywanie alkoholu w dużych ilościach nie jest akceptowane.

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz dokarmiania zwierząt.

6. Odwiedziny osób niezameldowanych w Modrym Ganku muszą być bezwzględnie uzgodnione w Gospodarzami.

7. Integracja jest mile widziana i pożądana. Zarówno między Gośćmi, jak i Gośćmi, a Gospodarzami.

§ 5. Postanowienia końcowe.

1. We wszystkich sprawach, nie ujętych w niniejszym regulaminie, obowiązuje zasada – Zapytaj Gospodarzy.