regulamin

MODRY REGULAMIN:

§ 1. Zasady ogólne.

1. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej, pod adresem: https://modryganek.blog/cennik/

2. Cena z oferty jest wiążąca tylko do pierwszego dnia rezerwacji. W przypadku przełożenia terminu rezerwacji na wniosek gości, cena może ulec zmianie, zgodnie z cennikiem obowiązującym w nowym terminie.

3. Doba noclegowa trwa w godzinach 16.00-11.00, chyba, że uzgodniono z Gospodarzami inaczej.

4. Cisza nocna trwa w godzinach 22.00-7.00. Dotyczy głośnych zachowań, mogących przeszkadzać innym domownikom – bieganie, skakanie, głośne rozmowy, muzykowanie itp, chyba, że uzgodniono z Gospodarzami inaczej (np. pobyt na wyłączność z imprezą urodzinową, Sylwester itp.)

5. Na terenie obiektu znajduje się bezpłatny, niestrzeżony parking dla Gości.

6. Wi-Fi dostępne jest w budynku mieszkalnym, poza ciszą nocną, kiedy wyłączamy ruter dla higieny snu. Możliwe jest też ustawienie całodobowej strefy Wi-Fi w okresie letnim w stodole, po uzgodnieniu z Gospodarzami.

7. Na terenie gospodarstwa odpady są segregowane. Informacji udzielają Gospodarze.

8. Zakaz używania otwartego ognia obowiązuje na terenie wszystkich budynków gospodarstwa i w ich obrębie.

9. Na terenie obejścia mieszkają nasze dwa duże psy. Są przyjazne, ale zdarza im się głośno szczekać. Są dobrze usposobione do dzieci i bezpieczne, ale przy małych dzieciach, które mogą pociągnąć za ogon, uszy, wymagają nadzorowanego kontaktu, który należy do obowiązku rodzica.

10. Nie przyjmujemy w gościnę psów. Bez wyjątków.

11. Pokoje są zamykane. Komplet kluczy zapasowych mają Gospodarze. Zgubienie klucza od pokoju jest obarczone opłatą 50 zł z uwagi na wysoki koszt dorabiania kluczy do starych zamków.

12. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie swoich Gości, w tym za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obejścia, samochody pozostawione na parkingu należącym do obiektu Gospodarzy, czy inne sprzęty tj. rowery, przechowywane w budynkach gospodarczych.

13. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia powstałe na terenie obiektu w wyniku ich nieodpowiedniego użytkowania i i użytkowania osób za które odpowiadają (dzieci). Nie chodzi nam o stłuczoną szklankę, a raczej o zniszczenia typu wyrwane drzwi od szafy. Powstanie zniszczeń powinno być zawsze niezwłocznie zgłoszone Gospodarzom.

14. W razie stwierdzenia zniszczeń w pokoju lub na terenie obiektu, których gość nie zgłosił Gospodarzom, zostanie on obarczony opłatą za szkody, a rachunek za zniszczenia zostanie wysłany na adres widniejący na koncie bankowym, z którego został opłacony zadatek.

15. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za braki w dostawach prądu czy wody z przyczyn niezależnych, a także za ewentualne zanieczyszczenie źródła czy instalacji przesyłu wody.

§ 2. Zasady rozliczeń, rezerwacji i rezygnacji

1. Rezerwacja jest wiążąca od momentu otrzymania przez Gospodarzy lub pośrednika zadatku.

2. Informacje ujęte podczas sporządzania oferty są wiążące. Dotyczy sposobu żywienia oraz ilości osób. Oznacza to również, że brak informacji o specjalnej diecie podczas sporządzania rezerwacji, skutkuje brakiem specjalnej diety podczas pobytu.

3. Rezerwacje dokonywane podczas trwania pandemii COVID-19 są obarczone ryzykiem po stronie Gościa. Jeśli pobyt nie będzie mógł się odbyć z powodu obostrzeń/kwarantanny, zadatek nie jest zwracany, a przenoszony na inny termin.

4. Zadatek jest bezzwrotną opłatą wysokości 30% wartości rezerwacji i w przypadku rezygnacji z pobytu poniżej 30 dni przed datą rozpoczęcia wypoczynku, nie jest zwracany, chyba, że termin ten zostanie ponownie przez Gospodarzy wynajęty. W przypadku rezygnacji z pobytu powyżej 30 dni, zwracany jest cały zadatek. W sytuacjach poza stanem pandemii przeniesienie pobytu na inny termin może się odbyć bez przeszkód przy zmianie powyżej 30 dni od daty pobytu, a przy bliższych terminu zmianach, tylko za zgodą Gospodarzy, w zależności od popularności terminu.

5. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu, który jest każdorazowo załączany gościom do wiadomości zwrotnej na zapytanie rezerwacyjne, oraz dostępny na stronie internetowej pod adresem: : https://modryganek.blog/regulamin/

5. Gość zobowiązany jest do wpłaty pozostałej kwoty, wynikającej z rezerwacji do 3 dni przed terminem pobytu na nr konta ING 59 1050 1807 1000 0090 6138 6448.

6. Ewentualne usługi dodatkowe nie ujęte w rezerwacji, rozliczane są przed końcem pobytu, najpóźniej w dniu wyjazdu, w formie gotówkowej lub blikiem. Nie dotyczy to usług zewnętrznych (np masaż), za których rozliczenie następuje bezpośrednio z usługodawcą.

7. W przypadku rezygnacji z części pobytu w trakcie jego trwania, opłata za niewykorzystane dni nie jest zwracana.

§ 3. Zasady korzystania z wyżywienia

1. Cena za pobyt nie ujmuje posiłków.

2. Woda pitna w nieograniczonej ilości są wkalkulowane w cenę pobytu.

3. Na życzenie przygotowujemy Gościom kawę z ekspresu i jest ona wliczona w cenę pobytu.

§ 4. Zasady społecznie.

1. Głośne słuchanie muzyki nie przystoi na terenie całego gospodarstwa. Polecamy śpiew ptaków i kontemplację natury. Jeśli musisz słuchać muzyki, użyj słuchawek.

2. Palenie tytoniu jest możliwe jedynie w miejscu wyznaczonym przez Gospodarzy.

3. Palenie ognisk w miejscach niewyznaczonych jest zabronione.

4. Spożywanie alkoholu w dużych ilościach nie jest akceptowane.

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz dokarmiania zwierząt.

6. Odwiedziny osób niezameldowanych w Modrym Ganku muszą być bezwzględnie uzgodnione w Gospodarzami z wyprzedzeniem.

7. Integracja jest mile widziana i pożądana. Zarówno między Gośćmi, jak i Gośćmi, a Gospodarzami.

§ 5. Postanowienia końcowe.

1. We wszystkich sprawach, nie ujętych w niniejszym regulaminie, obowiązuje zasada – Zapytaj Gospodarzy.